Heeft u verkoopplannen?

Dan bent u gebaat bij een makelaar die verstand van zaken heeft van o.a. juridische zaken, maar ook kennis heeft van wat er allemaal speelt op de eilandelijke woningmarkt. Dit voorkomt bij u als woningverkoper veel teleurstellingen.


Die juiste partner bij de verkoop van úw woning is Kater Makelaardij.
Door onze jarenlange ervaring én onze vakkennis binnen ons werkgebied, de eilandelijke woningmarkt, zijn wij in staat úw woning op de juiste manier te verkopen.


Een verkoop zonder zorgen, waarbij wij tevens gaan voor het hoogst haalbare, namelijk de maximale verkoopprijs tegen de voor ú, als verkoper, meest gunstige voorwaarden!
Onze uitstekende bemiddelingsvoorwaarden en -tarieven zijn des te meer een reden om de verkoop van uw woning ons in handen te geven.


Graag informeren wij u uitgebreid in een persoonlijk gesprek over onze unieke én succesvolle verkoopstrategie, die wij ook bij het verkopen van úw woning zouden hanteren.

Eén ding willen we dan nu alvast verklappen: bemiddeling geschiedt bij ons op basis van: No cure, No pay (= geen resultaat, geen makelaarscourtagekosten).


Maar... wij gaan voor resultaat in úw belang. Neem daarom contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend verkoopgesprek mét waardebepaling.

Lees meer

Verkoopstrategie

Welke stappen kunt ú samen met ons, Kater Makelaardij, ondernemen?

Vooraf voor alle duidelijkheid: Onze makelaars adviseren in álles, echter ú, als verkoper, neemt nog altijd het besluit!


Als eerste de gratis (verkoop)waardebepaling.
Uw makelaar, Kater, legt alle specifieke eigenschappen van het huis en de omgeving vast. Ligging, grootte, type, ouderdom, onderhoud én afwerkingsniveau worden nauwgezet bekeken en geregistreerd.
Met deze gegevens van de (technische) opname kan Kater, met behulp van een combinatie van waarderingsmethodieken, marktkennis én ervaring, een afgewogen en goed onderbouwd waardeoordeel geven van uw woning.

 

Tevens krijgt u een advies over de vraagprijs.
Het zal zonneklaar zijn, dat een te lage vraagprijs geld kan kosten, maar realiseert u zich dat een te hoge vraagprijs ook negatief kan werken?!

Gegadigden zullen altijd naarmate de vraagprijs hoger is, meer verwachten én dus teleurgesteld zijn als de vraagprijs té hoog is. Teleurgestelde mensen zijn slechte kopers, wat kan resulteren in een lange verkooptijd. Een lange verkooptijd is voor u vervelend én resulteert meestal in een lagere opbrengst! Het stellen van een reële vraagprijs, dient derhalve zeer zorgvuldig met ú, als verkoper,
te gebeuren!


Er hoort ook een verkoopstrategie bij, als ú dan voor ónze unieke én succesvolle aanpak kiest!
Kater bespreekt met u welke verkoopactiviteiten voor uw woning het meest geschikt zijn.

Stille verkoop behoort natuurlijk ook eventueel tot de mogelijkheden.

Start van de verkoop

De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een opdracht tot bemiddeling bij verkoop. Na ondertekening van het geheel wordt het pand goed in kaart gebracht en worden er zowel binnen als buiten foto's gemaakt. De fullcolour verkoopbrochure wordt met zorg samengesteld en ter beoordeling aan u opgestuurd. Na het verkrijgen van goedkeuring, van u als opdrachtgever, worden de verkoopbrochures op aanvraag verspreid.

Presentatiepakket en internet

Kater werkt met een zeer uitgebreid én gevarieerd presentatiepakket:

 • Uitwisselingssysteem VBO.
 • Plaatsing in onze eigen verkoopetalage.
 • Fullcolour verkoopbrochures voor serieuze gegadigden.
 • Bij woningen in de hogere prijsklasse een echte videopresentatie.
 • Heel erg belangrijk: INTERNET, door 75% van de woningzoekers geraadpleegd: wij plaatsen ons woningaanbod o.a. op de volgende door woningzoekers goed bezochte én (ei)landelijk bekende websites: VBO.nl, Funda.nl, Huislijn.nl, Dimo.nl, Jaap.nl, Zoekallehuizen.nl én natuurlijk onze eigen onlangs geheel vernieuwde en overzichtelijke site: katermakelaardij.nl
 • De bij ons ingeschreven woningzoekers worden dan ook actief benaderd.
 • Plaatsen van een representatief verkoopbord.
 • Uiteraard bestaat de mogelijkheid om door middel van verzorgde, opvallende advertenties in weekbladen, (ei)landelijke- en regionale kranten te adverteren.

Er volgt een reeks onderzoeken:

 • bouwkundig rapport; voordeel: het vastleggen van de bouwkundige staat én eventuele mankementen worden inzichtelijk gemaakt, zodat onzekere gegadigden zeker worden.
 • kadastrale recherche
 • bestemmingsplan
 • erfdienstbaarheden
 • overige rechten en plichten

Begeleiden van bezichtigingen

Het presenteren middels ons zeer uitgebreide presentatiepakket zal de nodige bezichtigingen genereren. Alleen in overleg met ú, als opdrachtgever, maken wij hiervoor afspraken, zodat u ruimschoots op tijd op de hoogte bent, wanneer een kandidaat-koper komt bezichtigen.

Samen met Kater bekijken deze kandidaat-kopers de woning (één of meerdere keren) volledig én Kater geeft desgevraagd alle informatie, voor zover ons bekend, omtrent de woning. Enige tijd later vernemen wij of de betreffende partij, die bezichtigd heeft, serieuze interesse heeft. Indien het dan gaat om de eerste kandidaat-koper, krijgt deze nog enige tijd om bepaalde zaken te onderzoeken, waarna dan de onderhandelingen van start zullen gaan.

Onderhandelingen

Namens u onderhandelt Kater met de koper of diens (aankopend) makelaar. Onderhandelen is argumenten aandragen, deze op de juiste wijze gebruiken én verwoorden. Maakt de koper voorbehouden, dan is het de plicht van Kater te onderzoeken, in hoeverre de voorbehouden reëel zijn (denk aan voorbehoud van financiering, bouwkundige gebreken, bestemmingsplan e.d.).
Ook bij de onderhandelingen geldt weer: Kater adviseert, ú neemt de besluiten, welke vervolgens door Kater verwoordt zullen worden naar de kandidaat-koper c.q. diens aankopend makelaar.

Komt het tot een verkoop?

Als de onderhandelingen tot een overeenkomst leiden, dan maakt Kater óf de door koper aangewezen notaris de (concept)koopakte op.
Deze wordt met de koper en ú besproken en vervolgens getekend. Om misverstanden te voorkomen is het ook belangrijk over eventuele zaken, waarbij het niet onmiddellijk aan een ieder duidelijk is of deze roerend danwel onroerend zijn, afspraken te maken. 

Administratieve afhandeling

Wij zorgen ervoor dat de betreffende notaris en de beide partijen een exemplaar van de (concept)koopakte ontvangen. Eventueel worden volmachten geregeld en termijnen van voorbehouden worden bewaakt. Enige dagen voor de datum van overdracht krijgt u van de notaris een uitnodiging met een aankondiging van een tijdstip van de eigendomsoverdracht.

Een laatste inspectie

Terecht willen veel kopers kort voor de eigendomsoverdracht bij de notaris nog even controleren of alles is, zoals ook overeengekomen was. Dit is ook het moment om (energie)meterstanden samen te noteren, uitleg te geven over installaties én om eventueel het nieuwe adres uit te wisselen voor het eventueel nasturen van post.

Is alles in orde, dan begeleiden we u bij de notaris

De notariële akte wordt gecontroleerd, alles wat in de (concept)koopakte stond, dient hierin opgenomen te zijn m.u.v. bepalingen die zijn uitgewerkt. Kater is uiteraard dan bij u als adviseur, getuige en woordvoerder. Wij zijn hierbij dan ook graag aanwezig, om u na afloop van harte te feliciteren met de verkoop van uw woning.
Het ondertekenen van de notariële akte bij de notaris is namelijk het moment waarop uw woning daadwerkelijk verkocht is.

Proficiat, verkocht

Als laatste komt de nazorg, door anderen soms nagelaten!
Mocht de koper ondanks alle zorg toch iets tegenkomen op grond waarvan hij de overeenkomst niet of onder andere condities gesloten zou hebben, dan adviseert Kater, indien u aangesproken wordt, hoe verder te handelen.

 

VBO Makelaar